Fejléc kihagyása

Tiszaújváros logó
Rendelőintézet logó

Ellátásokról

Járóbeteg szakellátás keretében működő ellátások
 • Belgyógyászat, endokrinológia, angiológia
 • Kardiológia
 • Sebészet, Traumatológia
 • Szülészet-nőgyógyászat
 • Bőr - és nemibeteg gyógyászat
 • Szemészet
 • Ideggyógyászat
 • Kúraszerű ellátás neurológia
 • Kúraszerű ellátás belgyógyászat
 • Ortopédia
 • Urológia
 • Onkológia
 • Audiológia
 • Tüdőgyógyászat
 • Pszichiátria
 • Pszichológia
 • Gyermek pszichológia
 • Diabetológia
 • Fül-orr-gége
 • Fiziko- és Balneoterápia.
 • Nőgyógyászati ultrahang
 • Kardiológiai ultrahang
 • Hasi ultrahang
 • Tüdőszűrő
 • Fogászati röntgen
 • Laboratórium
 • Foglalkozás egészségügy
 • Egynapos sebészet
A Fiziko- és Balneoterápiás részlegben található a
 • Reumatológia
 • Mozgásszervi rehabilitáció  
 • Alapellátás összefoglaló
 • A beteg lakóhelyén, ill. annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.Az alapellátás célja az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, egészségügyi felvilágosítása és nevelése, gyógykezelése, gondozása és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, terápiás ellátás céljából. Háziorvosi ellátás leírása
Háziorvosi ellátás
 
A háziorvos köteles ellátni a hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat. Számukra személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős ellátást igénylő eset kivételével - az érkezés sorrendjében fogadja. Az ellátás térítésmentes.
 
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik:
 • az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés,
 • az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
 • a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása,
 • terhes-gondozásban való közreműködés,
 • keresőképesség elbírálása.
Házi gyermekorvosi ellátás 
 
A gyermekrendelőben a 14 éven aluli, valamint felkérésre a 14-18 év közötti beteg gyermekek ellátását végzik. Tiszaújvárosban 4 gyermekrendelő
A háziorvosi feladatokon túl a gyermek háziorvos feladata: A csecsemők és gyermekek gyógyító - megelőző alapellátása, tanácsadás. Az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása. A gyermekintézményekbe történő felvét el előtti orvosi vizsgálat. Betegeink érdekében kérjük a szülők közreműködését
A rendelések előtti fél órában történik az injectiok beadása, sebkötözés, utazási utalvány kitöltése, korábbi leletek beírása, ill. egyéb adminisztrációs teendők elvégzése, a későbbi zavartalan betegellátás érdekében.
 
A beteg gyermek otthoni ellátása a szülővel történő előzetes egyeztetés után történik a rendelési időn kívül indokolt esetben.
Lehetőleg a rendelési idő első felében hozzák a fertőző és új betegeket, hogy a rendelés második felében már a gyógyuló, ellenőrzésre érkezőket láthassuk el, így a felülfertőzés veszélyét elkerülhetjük.
A gyógyuló betegek ellenőrzésre történő visszahívását kérjük akkor is vegyék komolyan, ha a gyermek jó állapota miatt már szükségtelennek érzik, ill. ha a gyermek állapotában kellő javulás nem tapasztalható, korábbi időpontban jöjjenek vissza.
 
Az újszülötteket először otthonában látogatja meg az orvosa, a hazaérkezést követő 6 napon belül. A későbbiekben a védőnő és orvos irányításának megfelelően, egyénileg változhat a tanácsadásokon történő konzultációk időpontja, ha a szülő szükségesét látja, hívás nélkül is felkeresheti a tanácsadót. A csecsemő és gyermek tanácsadás külön folyosón, csak az egészséges gyermekek ellátását szolgálja, beteg gyermeket a többi gyermek érdekében a tanácsadóba vinni nem szabad
 
Betegellátást végző egységek
 
Járóbeteg szakellátás feladatai:
 • megelőző tevékenység,
 • az egyes betegek gyógykezelése,
 • szakorvosi gondozása, szakorvosi konzíliumok elvégzése,
 • további vizsgálat céljából a betegek más szakrendelésre,
 • szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe történő utalása.
Védőnői szolgálat feladatai:
 
Az egészségügyi alapellátás részeként meghatározott földrajzi terület, védőnői kör-zet szerint működik, biztosítva az egységes, magas színvonalú preventív ellátást a nővédelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása-tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás területénA szolgálat körzeti védőnőkből áll
 
Iskola-egészségügyi ellátás feladatai:
 
Tiszaújváros 3-14 éves korú gyermek lakosságának megelőző jellegű egészségügyi alapellátása a házi gyermekorvosok, illetve a védőnői szolgálat együttműködésével. A tevékenységet iskolaorvosok és iskola védőnők végzik.
 
Otthoni hospice ellátás feladatai:
 
Az otthoni hospice szakápolás ellátást biztosít az olyan betegek számára, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és akiknél a halál rövidesen bekövetkezik. Az ellátás legfontosabb célja a fájdalmak és kínzó tünetek enyhítése, az életminőség javítása, a beteg és környezetének segítése, a kórházban töltött idő lerövidítése.
 
Otthoni szakápolás feladatai:
 
A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárások.
 
Fogászati készenléti ügyelet feladatai:
 
Hétvégeken és ünnepnapokon reggel 8 órától 14 óráig. Igénybe vehető sürgősségi fogászati ellátás, személyes megjelenés alapján.
 
Központi háziorvosi ügyelet
 
Minden nap 17 órától másnap 8 óráig. Munkaszüneti-és ünnepnapokon 8 órától másnap 8 óráig. Indokolt esetben a főigazgató rendkívüli ügyeleti szolgálatot rendelhet el. Feladata:-Tiszaújváros és az ügyelethez tartozó települések lakosságának sürgősségi ellátása –Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, Tiszapalkonya, Oszlár.
 
Gazdasági és műszaki egységek
 
Pénzügyi-igazgatási csoport feladatai:
 
 • Költségvetési tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.-Értékkönyvelés.-Pénztári feladatok ellátása. Általános műszaki feltételek biztosítása, energiagazdálkodás, üzemfenntartási feladatok.
 
Munkaügy feladatai:

 • Munkaerő-és bérgazdálkodással kapcsolatos teendők ellátása
 
Raktáros feladatai:

 • Készletgazdálkodás
 
Karbantartó feladatai:

 • Az épület általános karbantartása. Az épület műszaki meghibásodásának elhárítása. Tűzvédelmi feladatok ellátása, irányítása
 
Gondnok feladatai:
 
Az intézmény működéséhez az általános műszaki feltételek biztosítása, felújítás, hibaelhárítás, az épülethez tartozó terület karbantartása. Az egyéb ellátó személyzet (karbantartó, telefonközpont, kézbesítés, gépkocsi-vezetők) irányítása. Munkavédelmi feladatok koordinálása. Gépkocsi üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok. A műszerfelügyelettel megbízott dolgozók jelzése alapján a műszerek, vizsgálóberendezések karbantartásának, hitelesítésének megszervezése, lebonyolítása. Az Intézetben keletkezett veszélyes hulladék elszállíttatása, kapcsolattartás a szállítóval.
 
Telefonközpontos feladatai:
 
A betegek, hivatalos szervek, rendelők tájékoztatása a rendelési időkről, helyettesítésről stb. Az intézetbe bejövő és onnan kimenő telefonhívások kapcsolása. Az intézmény munkakezdés előtti nyitása, munkavégzés utáni zárása. A helyiségek kulcsainak átvétele, nyilvántartása. A betegek tájékoztatása, irányítása. Az intézeti riasztórendszer működtetése
 
Kézbesítő feladatai:
 
Postai küldemények, körlevelek, egyéb dokumentumok intézményen belüli és intézményen kívüli kézbesítése.
 
Gépkocsivezetők feladatai:
 
Rendelőintézet gépjárműveinek vezetése
 
Igazgatási és funkcionális feladatot ellátó egységek (informatika, titkárság, minőségügyi irányítás, takarítás, központi steril) feladatai:
 
Az intézet számítógépes rendszere zökkenőmentes működésének biztosítása, a felmerülő hibák javítása. A Rendelőintézet informatikai rendszerének felügyelete. Ügyiratok kezelése. Minőségügyi rendszer működésének felügyelete.